Gesloten tijd voor het vissen op (roof)vis in Nederland en België

Tijdens de gesloten tijd is het niet verboden om te vissen op het specifieke soort, echter bent u verplicht de betreffende vis direct terug te plaatsen in hetzelfde water waar u deze heeft gevangen. U mag dus niet in het bezit zijn van een vis waarvoor op dat moment gesloten tijd geldt. Dus ook niet in een leefnet of emmer met water. Hierop is een uitzondering voor baarzen die kleiner zijn dan 22 cm, deze mag u wel in een leefnet of emmer in bezit hebben, maar u bent nog steeds verplicht de vis in hetzelfde water terug te plaatsen. Deze uitzondering geldt niet voor het IJselmeer.

De gesloten tijd verschilt per vissoort, aas, land en locatie.

Wetgeving gesloten tijd – Uitvoeringsregeling visserij

De huidige wetgeving voor de visserij dateert uit 1963 en betreft alle vormen van visserij, waaronder ook de sportvisserij. De wet is opgesteld om overbevissing te voorkomen. 

U vindt in artikel 4 van deze wetgeving welke middelen verboden zijn om een vis te bedwelmen, verwonden of te doden. Hieronder vallen bijvoorbeeld kokkelbonen, tjoekvisje en dynamiet of andere ontplofbare stoffen.

In artikel 5c zijn de gesloten tijden bepaald. 

Meer informatie over bijvoorbeeld specifieke locaties en vismethodes kunt u vinden op op de wettenbank van over.nl

Minimum grootte van de vis

Alvorens u een vis mag meenemen, moet deze wel aan een minimummaat voldoen. Deze verschilt per vissoort en staan beschreven in artikel 5b van de uitvoeringsregeling visserij.

Denk er wel aan dat u voor het meenemen van uw vangst in het bezit bent van de juiste vergunning.

Gesloten tijd in Nederland per vissoort

Hieronder vindt u een overzichtelijke tabel van de gesloten tijd voor verschillende vissoorten. Let op dat het geldt vanaf de eerste van de maand tot en met de laatste dag van de maand. Raadpleeg hiervoor artikel 5c.

Let op; er kunnen lokale regels gelden.

 JanuariFebruariMaartAprilMeiJuniJuliAugustusSeptemberOktoberNovemberDecember
Baars🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸
Barbeel🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸
Beekforel🗸🗸🗸🗸🗸🗸
Elft
Fint
Kwabaal
Kopvoorn🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸
Meerval
Serperling
Sneep
Snoek🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸
Snoekbaars🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸
Rivierprik🗸🗸🗸🗸🗸🗸
Winde🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸
Vlagzalm
Zalm
Zeeforel
Zeeprik

Gesloten tijd in Nederland voor aassoorten

Ook voor aas gelden regels. Deze kunt u vinden in artikel 6 van Reglement voor de binnenvisserij 1985.

De gesloten tijd voor aas bij alle binnenwateren van Nederland geldt van 1 april tot en met 31 mei (16 maart tot en met 30 juni voor het IJsselmeer) voor de volgende aassoorten:

 • Slachtproducten
 • Een dood visje
 • Een stukje vis (hierbij speelt grootte geen rol)
 • Kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm

Deze wet geldt niet voor het vissen in de wateren van:

 • Walcheren
 • Schouwen-Duiveland
 • Tholen
 • Noord-Beveland
 • het kanaal van Zuid-Beveland
 • de haven van Goes
 • het Veerse meer
 • het Grevelingenmeer
 • meren in open gemeenschap staande inhammen, kreken, spranken, killen en gaten

Nachtvissen in Nederland

In Nederland is het verboden om tussen 2 uur na zonsondergang en 1 uur voor zonsopgang te vissen. Zie artikel 7 van Reglement voor de binnenvisserij 1985.

Dit geldt niet voor vissen in de volgende wateren:

 • de Rijn
 • de Maas
 • de IJsel
 • Stromende wateren die met bovenstaande wateren in open verbinding staan en waterafvoer daarvan

Gesloten tijden in België

In België is de wetgeving rondom visserij anders. Daar mag je het gehele jaar door vissen, dat geldt ook voor de paaitijd (16 april tot en met 31 mei) en in de nacht. Dit geldt niet voor ecologisch waardevolle wateren

Ook in België ben in bepaalde periodes verplicht om vissen direct voorzichtig terug te plaatsen in de plaatsen in het water waarin deze gevangen is. Dit verschilt per soort vis. Hieronder een overzicht.

Source: https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/visserij/wanneer-waar-en-hoe-je-mag-vissen

Zeebaars * 🗸**🗸**🗸**🗸**🗸**🗸**
Andere zeevissoorten🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸🗸

* Het is verboden te vissen in het Boudewijnkanaal te Brugge vanaf 200 meter ten zuiden van de Vandammesluis

** Maximaal 1 zeebaars per dag (minimum lengte 42 cm) vervoeren/in bezit tijdens hengelen

Regels voor ecologisch waardevolle wateren

 • Hier is het verboden te vissen in paaitijd (16 april tot en met 31 mei).
 • Vissen is verboden tussen 2 uur na zonsondergang en 2 uur voor zonsopgang.
 • Tussen 1 maart en 15 april is het verboden om kunstaas waarvan de totale lengte meer dan 2 cm bedraagt, of vis (in elke grootte) te gebruiken.

Nachtvissen in België

Buiten de ecologisch waardevolle wateren is nachtvissen toegestaan. Echter geldt van 2 uur na zonsondergang en 2 uur voor zonsopgang dat u de vis direct vrijlaat in het water van herkomst. Daarnaast is het niet toegestaan om kunstaas waarvan de totale lengte meer dan 2 cm bedraagt, vis of een stuk vis (hierbij maakt de grootte niet uit) te gebruiken.

Waar moet u op letten bij vissen in België

Het is mogelijk dat uw toegang tot een water beperkt wordt door de lokale eigenaar of beheerder. Daarnaast kan het zijn dat u expliciete toelating van de eigenaar nodig hebt.

Meer informatie hierover vindt u bij de Belgische Natuur en bosbeheer