Privacybeleid

GoedkoopBaarzen, gevestigd aan Croesinck 55 in Benthuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgevens

Croesinck 55
2731 GV  Benthuizen

Jens Moerman is de Functionaris Gegevensbescherming van GoedkoopBaarzen.
Hij is te bereiken via info@goedkoopbaarzen.nl of telefonisch via +31 6 38 75 0101.

Ons website-adres is: https://goedkoopbaarzen.nl

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken

GoedkoopBaarzen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@goedkoopbaarzen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GoedkoopBaarzen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling.
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GoedkoopBaarzen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Persoonsgegevens op facturen 7 jaar, conform de richtlijnen van de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

GoedkoopBaarzen verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GoedkoopBaarzen gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
GoedkoopBaarzen gebruikt cookies met een puur technische en analytische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Google Analytics cookies

Naam: _utma
Functie: Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande _utma-cookies bestaan. De cookie wordt elke keer dat er gegevens naar Google Analytics worden verzonden, bijgewerkt.
Bewaartermijn: 2 jaar vanaf start sessie of verversen van pagina.

Naam: _utmb
Functie: Wordt gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken te bepalen. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en er geen bestaande _utmb-cookies bestaan. De cookie wordt elke keer dat er gegevens naar Google Analytics worden verzonden, bijgewerkt.
Bewaartermijn: 30 minuten vanaf start sessie of verversen pagina.

Naam: _utmc
Functie: Historisch gezien werkte deze cookie samen met de _utmb-cookie om te bepalen of de gebruiker in een nieuwe sessie / bezoek was.
Bewaartermijn: Verloopt wanneer de browsesessie eindigt.

Naam: _utmt
Functie: Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen.
Bewaartermijn: 10 minuten.

Naam: _utmv
Functie: Wordt gebruikt om aangepaste variabele gegevens op bezoekersniveau op te slaan. De cookie wordt elke keer dat er gegevens naar Google Analytics worden verzonden, bijgewerkt.
Bewaartermijn: 2 jaar vanaf start sessie of verversen van pagina.

Naam: _utmz
Functie: Slaat gegevens op over hoe de gebruiker uw site heeft bereikt. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en wordt elke keer bijgewerkt wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden.
Bewaartermijn: 6 maanden vanaf start sessie of verversen van pagina.

Naam: _ga
Functie: Analytische cookie die gebruikers uit elkaar houdt.
Bewaartermijn: 2 jaar.

Naam: _gid
Functie: Analytische cookie die gebruikers uit elkaar houdt.
Bewaartermijn: 24 uur.

Naam: _gat
Functie: Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen.
Bewaartermijn: 1 minuut.

WordPress plug-in cookies

Jetpack cookies

Naam: tk_lr, tk_ro, tk_tc
Functie: Verwijzingscookies die worden gebruikt om het gedrag van verwijzers te analyseren voor met Jetpack verbonden sites met behulp van WooCommerce.
Bewaartermijn: 1 dag.

Naam: tk_or
Functie: Verwijzingscookies die worden gebruikt om het gedrag van verwijzers te analyseren voor met Jetpack verbonden sites met behulp van WooCommerce.
Bewaartermijn: 5 jaar

Naam: tk_r3d
Functie: Verwijzingscookies die worden gebruikt om het gedrag van verwijzers te analyseren voor met Jetpack verbonden sites met behulp van WooCommerce.
Bewaartermijn: 3 dagen

Naam: tk_rl
Functie: Verwijzingscookies die worden gebruikt om het gedrag van verwijzers te analyseren voor met Jetpack verbonden sites met behulp van WooCommerce.
Bewaartermijn: Direct verwijderd bij de start van de browsesessie.

Naam: tk_ro
Functie: Verwijzingscookies die worden gebruikt om het gedrag van verwijzers te analyseren voor met Jetpack verbonden sites met behulp van WooCommerce.
Bewaartermijn: Direct verwijderd bij de start van de browsesessie.

Naam: tk_tc
Functie: Verwijzingscookies die worden gebruikt om het gedrag van verwijzers te analyseren voor met Jetpack verbonden sites met behulp van WooCommerce.
Bewaartermijn: Direct verwijderd bij de start van de browsesessie.

Yith cookies

Naam: yith_wcwl
Functie: Onthoudt uw verlanglijstje op de website ook wanneer u niet ingelogd bent.
Bewaartermijn: 2 dagen.

Overige cookies

Naast de bovengenoemde analytische cookies en technische cookies zijn er ook nog mogelijke cookies voor de beveiliging van de website. Deze worden enkel geplaatst bij ongehoord gebruik van de website en worden na 1 dag verwijderd.

Tevens plaatst het accepteren van onze cookies ook een cookie om de acceptatie te onthouden voor uw toekomstige bezoeken van de website.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over al deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking? Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@goedkoopbaarzen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
GoedkoopBaarzen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

GoedkoopBaarzen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GoedkoopBaarzen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@goedkoopbaarzen.nl.